• Mạng xã hội:
 • icontw.png
 • iconfb.png
 • icongg.png
 • iconYou.png
 • slide
 • slide
 • Slideshow
 • Slide 2

LOADING IMAGES
van điện từ, van góc

Picture 575Picture 576

Angle seat valve ( Van góc | Van lệch góc 45 ) hiệu GSR (Germany) bằng đồng hoặc inox. Dạng thường đóng hay thường mở. Actuator bằng đồng xoay 360 độ, không phải bằng nhựa như của Burkert hay 1 số NSX khác.

Ứng dụng cho các nhu cầu:

 • Lưu lượng lớn
 • Lưu chất hơi bẩn hay độ nhớt cao
 • Các hệ thống chưng cất rượu, bia, nước giải khát, nước nắm,…
 • Chiết xuất, nạp chai, bình,….
 • Hóa chất
 • Sản xuất thực phẩm
 • Sản xuất xi măng, beton
 • xử lý nước
 • Hơi nước nóng (Steam)

1/- Type 2000: van bằng ĐỒNG, model 2000D101, 2000D151, 2000D401, 2000D451, 2000E101, 2000E161, 2000E401, 2000E461, 2000F101, 2000F161, 2000F401, 2000F461, 2000G101, 2000G161, 2000G108, 2000G401, 2000G461, 2000G408, 2000H101, 2000H161, 2000H108, 2000H401, 2000H461, 2000H408, 2000I101, 2000I161, 2000I108, 2000I401, 2000I461, 2000I408

2/- Type 2000: van bằng INOX, model 2000D801, 2000D851, 2000D805, 2000D855, 2000E801, 2000E861, 2000E805, 2000E865, 2000F801, 2000F861, 2000F805, 2000F865, 2000G801, 2000G861, 2000G805, 2000G865, 2000G808, 2000H801, 2000H861, 2000H805, 2000H865, 2000H808, 2000I801, 2000I861, 2000I805, 2000I865, 2000I808

3/- Type 63: 2/2-Way externally controlled valve

Sản phẩm cùng loại
fanpage.png